ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. กาญจนา    อัจฉริยจิต
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2553   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
หลักสูตร :   Ph.D.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
(รหัสสาขาวิชา 0132)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การสกัดสีย้อมจากพืชท้องถิ่น กระเจี๊ยบแดง อัญชัน และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อการประยุกต์ใช้ย้อมสีเนื้อเยื่อเลือด
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การใช้สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อตรวจวัดโลหะหนัก
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
คุณสมบัติทางกายภาพและค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งที่ผลิตจากกะลาและจาวตาลโตนดโดยใช้ตัวประสานชนิดต่างๆ ในเชิงพาณิชย์
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเนื้อตาล
ปี 2557
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 835 | เดือนนี้ : 22859 | ปีนี้ : 96954 | รวม : 2283940

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...