ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย จิรพัฒน์    มั่งตา        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย กฤติเดช    กิจปชาพัฒน์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2549   โปรแกรม/สาขาวิชา : นิติศาสตร์
หลักสูตร :   นิติศาสตรบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; นิติศาสตร์
สถานะ : 
  เสียชีวิต
ตำแหน่ง :
  นิติกร   
หน่วยงาน :   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มสาขา :   นิติศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
ปี 2561
:
ความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต่อภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 103 | เดือนนี้ : 22977 | ปีนี้ : 41889 | รวม : 2228875

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...