ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว นิษฐา    ไตรเดชา        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว นิษฐา    ไตรเดชา
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2553   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
หน่วยงาน :   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   ด้านโปรแกรม และคอมพิวเตอร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ปี 2559
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 122 | เดือนนี้ : 122 | ปีนี้ : 43506 | รวม : 2230492

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...