ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย คมสัน    ตันเจริญ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย คมสัน    ตันเจริญ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2552   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษา   
หน่วยงาน :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 375 | เดือนนี้ : 22864 | ปีนี้ : 41776 | รวม : 2228762

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...