ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ศิวะรัฐ    คำนุ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ศิวะรัฐ    คำนุ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2554   โปรแกรม/สาขาวิชา : สิ่งแวดล้อมศึกษา
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  นักวิชาการวัฒนธรรม   
หน่วยงาน :   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มสาขา :   ศิลป
ความเชี่ยวชาญ :   ศิลปะไทย,Computer
หัวข้อเรื่องวิจัย
การจัดการพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาห้องประวัติศาสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2556
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 44 | เดือนนี้ : 22918 | ปีนี้ : 41830 | รวม : 2228816

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...