ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว จีรภา    อินทะนิน        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว จีรภา    อินทะนิน
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2545   โปรแกรม/สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  บรรณารักษ์   
หน่วยงาน :   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   พิมพ์ดีด
หัวข้อเรื่องวิจัย
พัฒนาคู่มือแบบสื่อดิจิตอล เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 63 | เดือนนี้ : 22937 | ปีนี้ : 41849 | รวม : 2228835

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...