ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย พัทธ์พสุตม์    สาธุนุวัฒน์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย พัทธ์พสุตม์    สาธุนุวัฒน์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2558   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   Doctor of Professional studies   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  โอนย้าย
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   บริหารธุรกิจและการจัดการ
ความเชี่ยวชาญ :   การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การตลาด การสื่อสารทางการตลาดและการบริหารการตลาด
หัวข้อเรื่องวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 93 | เดือนนี้ : 22967 | ปีนี้ : 41879 | รวม : 2228865

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...