ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว นภาศิริ    เนืองวงษ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว นภาศิริ    เนืองวงษ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2549   โปรแกรม/สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   เกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 119 | เดือนนี้ : 18260 | ปีนี้ : 311004 | รวม : 2497990

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...