ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว อุบลนภา    อินพลอย        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว อุบลนภา    อินพลอย
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2551   โปรแกรม/สาขาวิชา : ภาษาไทย
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย
ความเชี่ยวชาญ :   อาจารย์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะนิทานกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” ของคนไทยจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
ตามรอยวรรณคดีเสด็จประพาสต้น จังหวัดกาญจนบุรี พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวรรณคดี
ปี 2560
:
การศึกษาความเชื่อเรื่อง "ขวัญ" ของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 44 | เดือนนี้ : 29127 | ปีนี้ : 321871 | รวม : 2508857

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...