ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. พงษ์ศักดิ์    รักษาเพชร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. พงษ์ศักดิ์    รักษาเพชร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2534   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   Ph.D Linguistics   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ความเชี่ยวชาญ :   ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษทั่วไป
หัวข้อเรื่องวิจัย
ร่างกฎหมายเฉพาะคุ้มครองท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 706 | เดือนนี้ : 23770 | ปีนี้ : 97865 | รวม : 2284851

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...