ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง เสาวภางค์    บุญญภัทโร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. เสาวภางค์    บุญญภัทโร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2542   โปรแกรม/สาขาวิชา : กฎหมายเอกชน
หลักสูตร :   นิติศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากฎหมายมหาชน
(รหัสสาขาวิชา 6702)   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   นิติศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   ยกร่างกฎหมายและอนุวัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศ,งานนิติการทั่วไป
หัวข้อเรื่องวิจัย
ร่างกฎหมายเฉพาะคุ้มครองท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 821 | เดือนนี้ : 23885 | ปีนี้ : 97980 | รวม : 2284966

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...