ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2544   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ความเชี่ยวชาญ :   การเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาน้ำจืด การดำน้ำตื้น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หัวข้อเรื่องวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำและศักยภาพทางนิเวศ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
การประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี(ชุดโครงการต่อเนื่อง)
ปี 2554
:
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพน้ำ บริเวณรอยต่อ แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
:
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2611 | เดือนนี้ : 68026 | ปีนี้ : 171605 | รวม : 2358591

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...