ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง สุดารัตน์    เพียรเสมอ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง สุดารัตน์    เพียรเสมอ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2521   โปรแกรม/สาขาวิชา : ชีววิทยา
หลักสูตร :   การศึกษามหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ :   เรื่องพืช (พฤกษศาสตร์)
หัวข้อเรื่องวิจัย
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
สังคมสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศป่าไผ่ในป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
:
โครงการวิจัยความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2552
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2880 | เดือนนี้ : 68295 | ปีนี้ : 171874 | รวม : 2358860

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...