ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ธีรวัฒน์    ภู่ขวัญเมือง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ธีรวัฒน์    ภู่ขวัญเมือง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2524   โปรแกรม/สาขาวิชา : การสอนฟิสิกส์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; วิทยาศาสตร์
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   วิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   ด้านการสอนฟิสิกส์ และดาราศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
โครงการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนชาวแพ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อยและแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2330 | เดือนนี้ : 67745 | ปีนี้ : 171324 | รวม : 2358310

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...