ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย นพดล    ดุลยสุวรรณ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย นพดล    ดุลยสุวรรณ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2529   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีทางการศึกษา
หลักสูตร :   การศึกษามหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; การศึกษา
สถานะ : 
  เสียชีวิต
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   คอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :   เทคโนโลยีทางการศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปี 2559
:
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ปี 2557
:
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของครูให้เข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ปี 2548
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 511 | เดือนนี้ : 36984 | ปีนี้ : 140563 | รวม : 2327549

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...