ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ปรีชา    รินชัย        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ปรีชา    รินชัย
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2550   โปรแกรม/สาขาวิชา : ภาษาสันสกฤต
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ภาษาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   ภาษาไทย
หัวข้อเรื่องวิจัย
โครงการสำรวจและศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
:
โครงการสำรวจและศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์ในจังหวัด กาญจนบุรี
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3137 | เดือนนี้ : 20426 | ปีนี้ : 200799 | รวม : 2387785

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...