ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง อนงค์    จิตมุ่งงาน        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง อนงค์    จิตมุ่งงาน
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2522   โปรแกรม/สาขาวิชา : ส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   เกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   วัสดุปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
ปรากฏการณ์เกรดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2544-2548
ปี 2550
:
การวิเคราะห์สารหอมในดอกของต้นโมกราชินี
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2638 | เดือนนี้ : 68053 | ปีนี้ : 171632 | รวม : 2358618

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...