ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. อรวรรณ    เมฆกมล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. อรวรรณ    เมฆกมล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2544   โปรแกรม/สาขาวิชา : พัฒนศึกษาศาสตร์
หลักสูตร :   Ph.D (Development Education)   กลุ่มสาขา ; การศึกษา
สถานะ : 
  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ความเชี่ยวชาญ :   การอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย,ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,ภาษาอังกฤษเพื่อการ
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 376 | เดือนนี้ : 36849 | ปีนี้ : 140428 | รวม : 2327414

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...