ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง ภาวินีย์    ธนาอนวัช        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง ภาวินีย์    ธนาอนวัช
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2544   โปรแกรม/สาขาวิชา : บัญชี
หลักสูตร :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; การทำบัญชี
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   การทำบัญชี
ความเชี่ยวชาญ :   บัญชี
หัวข้อเรื่องวิจัย
แนวทางการพัฒนาความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ; กรณีศึกษาประชาชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของไผ่ปลูกในชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2552
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
ความรู้และทัศนคติต่อการทำบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3342 | เดือนนี้ : 20631 | ปีนี้ : 201004 | รวม : 2387990

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...