ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว นิภาพร    โยวัง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว นิภาพร    โยวัง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2555   โปรแกรม/สาขาวิชา : ภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   global english/english for communication
หัวข้อเรื่องวิจัย
ความต้องการของผู้ประกอบการต่อสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 255 | เดือนนี้ : 29389 | ปีนี้ : 132968 | รวม : 2319954

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...