ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ผศ. ดุษณี    ผาสุขดี        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. ดุษณี    ผาสุขดี
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2543   โปรแกรม/สาขาวิชา : ดนตรี
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; ดนตรี, ดุริยางคศาสตร์
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาดนตรีศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650152)   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ดนตรี, ดุริยางคศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
ดนตรีประกอบพิธีกรรม : กรณีศึกษาดนตรีประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ วัดถาวรวราราม
ปี 2563
:
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4660 | เดือนนี้ : 33794 | ปีนี้ : 137373 | รวม : 2324359

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...