ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว สะไบแพร    อาจศรี        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว สะไบแพร    อาจศรี
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2557   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อการเกษตร
ปี 2563
:
การพัฒนาระบบติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4652 | เดือนนี้ : 33786 | ปีนี้ : 137365 | รวม : 2324351

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...