ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย อานนท์    วันลา        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. อานนท์    วันลา
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2561   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตร :   ปร.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 6501)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   กิจการนักศึกษา / ดนตรีไทย / พิธีกร
หัวข้อเรื่องวิจัย
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด
ปี 2564
:
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษาพลศึกษา
ปี 2561
:
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีกับกีฬาในอาเซียน
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4651 | เดือนนี้ : 33785 | ปีนี้ : 137364 | รวม : 2324350

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...