ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. แสงแข    สพันธุพงศ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2554   โปรแกรม/สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; คหกรรมศาสตร์
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   คหกรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลีกล้วยน้ำว้า
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากรำข้าวไรซ์เบอรี่
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อตาลสุกในหมู่บ้าน ห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มขนมของฝาก ตำบลตอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหารในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
ตำรับอาหารจากความหลากหลายของไผ่ ในชุมชนบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3200 | เดือนนี้ : 20489 | ปีนี้ : 200862 | รวม : 2387848

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...