ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2559   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตร :   Doctor of Philosophy   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ :   ชีววิทยาประยุกต์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การขยายพันธุ์กล้วยงาช้างด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองทนเค็มและทนแล้งจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กาแฟ
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลาย คุณค่าทางอาหาร ภูมิปัญญาและวิถีการผลิตข้าพื้นเมือง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 62 | เดือนนี้ : 33883 | ปีนี้ : 137462 | รวม : 2324448

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...