ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2557   โปรแกรม/สาขาวิชา : มานุษยดุริยางควิทยา
หลักสูตร :   ศิลปกรรมศตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ดนตรี, ดุริยางคศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
ดนตรีประกอบพิธีกรรม : กรณีศึกษาดนตรีประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ วัดถาวรวราราม
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การศึกษาทางระนาดเอกเพลงสาธุการ
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
แนวทางอนุรักษ์และสืบทอดเพลงร่อยพรรษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 168 | เดือนนี้ : 18309 | ปีนี้ : 311053 | รวม : 2498039

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...