ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2551   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว
ปี 2557
:
การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 140 | เดือนนี้ : 33961 | ปีนี้ : 137540 | รวม : 2324526

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...