ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย นัฐพงษ์    ทองปาน        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ.   โปรแกรม/สาขาวิชา : เครื่องกล
หลักสูตร :     กลุ่มสาขา ; วิศวกรรมเครื่องกล
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มสาขา :   วิศวกรรมเครื่องกล
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องถอดประกอบวาล์วรถยนต์ด้วยระบบนิวเมติกส์
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก
ปี 2562
:
สื่อมัลติมีเดียชุดแบบทดสอบความรู้ เรื่องระบบจราจรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาผังบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน และจัดทำป้ายบอกตำแหน่งศูนย์ท่องเที่ยว ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ปี 2560
:
การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อลำแพน
ปี 2560
:
ชุดสื่อปฏิบัติการกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตน (TIG)
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกสำหรับงานจักสานที่ใช้เป็นภาชนะกลุ่มจักสานไม้ไผ่หนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องจักตอกเพื่อจัดสานเสื่อรำแพน ของบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเมืองกาญจนบุรี
ปี 2558
:
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บกักสารที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 181 | เดือนนี้ : 18322 | ปีนี้ : 311066 | รวม : 2498052

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...