ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
ปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากองค์ความรู้และฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนบ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ % หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2560
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    263,450   บาท
  งวดที่ 1    50 %
119,870
บาท การเบิกจ่าย    วันที่ 01/09/2560  
  งวดที่ 2    30 %
71,922
บาท การเบิกจ่าย    วันที่ 01/11/2560  
  งวดที่ 3    20 %
47,948
บาท การเบิกจ่าย    วันที่ 0102/2561  
ยอดเงินคงเหลือ 239,740   บาท
วันที่ทำสัญญา 01/09/2560   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/09/2561          ขยายเวล า -
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 09 % จำนวนเงิน 23,711
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
โครงการเดี่ยว
การเผยแพร่งานวิจัย
วารสาร/journal      
ระดับการเผยแพร่ ระดับ ชาติ
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 1890 | เดือนนี้ : 26736 | ปีนี้ : 130315 | รวม : 2317301

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...