ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
อัตลักษณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวะกะเหรียงโปว์ในจังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม % หัวหน้าโครงการ
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2558
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    800,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
360,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2557  
  งวดที่ 2    20 %
144,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/04/2558  
  งวดที่ 3    30 %
216,000
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 216,000   บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2557   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2558          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10 % จำนวนเงิน 80,000
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
ลักษณะโครงการ
โครงการเดี่ยว
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 115 | เดือนนี้ : 29249 | ปีนี้ : 132828 | รวม : 2319814

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...