ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
คุณภาพน้ำประปาและการบริหารจัดการน้ำประปา เขตการค้าผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์ % หัวหน้าโครงการ
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2557
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    260,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
117,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2556  
  งวดที่ 2    20 %
117,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/04/2557  
  งวดที่ 3    30 %
46,800
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2556   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2557          ขยายเวล า 01/04/2558
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10 % จำนวนเงิน 26,000
สถานะงานวิจัย
ส่งงานล่าช้า
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
ลักษณะโครงการ
โครงการเดี่ยว
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3336 | เดือนนี้ : 20625 | ปีนี้ : 200998 | รวม : 2387984

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...