ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง % หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล %
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์ %
ดร. จักรกฤช    ศรีละออ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2557
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    290,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
130,500
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2556  
  งวดที่ 2    20 %
130,500
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/04/257  
  งวดที่ 3    30 %
52,200
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2557  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2557   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2558          ขยายเวล า 0
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10 % จำนวนเงิน 29,000
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
โครงการเดี่ยว
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 96 | เดือนนี้ : 33917 | ปีนี้ : 137496 | รวม : 2324482

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...