ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การพัฒนาระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบไหลลงจากเชื้อเพลิงต้นหน่อไม้ฝรั่งเพื่อผลิตความร้อนและพลังงาน
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
ดร. นิชชรี    นิลนนท์ % หัวหน้าโครงการ
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2555
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    1,100,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
495,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2555  
  งวดที่ 2    20 %
198,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2555  
  งวดที่ 3    30 %
297,000
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 297,000   บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2555   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2556          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10 % จำนวนเงิน 110,000
สถานะงานวิจัย
ส่งงานล่าช้า
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2703 | เดือนนี้ : 40738 | ปีนี้ : 144317 | รวม : 2331303

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...