ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   Mr. David Charles    Crowe   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   Mr. David Stuart    Armitage   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   Mr. Michael    John Fairhurst   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   Mr. Shaun    Emsley   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :