ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว สายใจ    กีรติยานันทน์   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ดร. หวัง    จี้เสีย   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 3 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :