ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย ปพน    ก้านเหลือง   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว ศศิธร    จิณแพทย์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :