ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร    ปู่สุข   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาย พนา    พูดเพราะ   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :