ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว นุจรา    จุลปาน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาง พนารัตน์    บุญจีน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :