ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาง ณิชาภา    มีวาสนา   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาง ปรานอม    ดวงภมร   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :