ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   ดร. กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว กัญญา    ภัทรกุลอมร   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ดร. ธารา    สีสะอาด   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :