ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว ชลันธร    จีนาภักดิ์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว บุญสิตา    อารีย์พงษ์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   นาย วีรกุล    เจริญสุข   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 3 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :