ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย ณัชชา    สกุลงาม   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :