ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กุลธิดา    เธียรผาติ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว นิรัญชา    ทิพกนก   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว อาภากร    หนักไหล่   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 3 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :